Loading...

Historia

28 Marzec 2015

Wspólnota Nadzieja powstała w Tuchowie jesienią 1991 roku z inicjatywy braci kleryków WSD Redemptorystów, którzy w porozumieniu z przełożonymi zaangażowali się w działalność na rzecz dzieci Niepełnosprawnych.

W 1992 roku bracia klerycy wraz z rodzicami postanowili prawnie zarejestrować Stowarzyszenie. Obecna nazwa Stowarzyszenia brzmi : Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Nadzieja.

Stowarzyszenie działa jako organizacja pozarządowa na terenie miasta i gminy Tuchów, a także swym zasięgiem obejmuje powiat tarnowski. Na początku Stowarzyszenie liczyło kilku podopiecznych. Zaangażowali się czynnie przyjaciele, ofiarowując dzieciom niepełnosprawnym swój czas, dobre serce. Spotkania nasze rozpoczynały się zawsze Mszą św., a następnie rodzice odbywali swe zebranie, podczas, gdy dzieci pozostawały pod opieką przyjaciół.

Taki program zajęć pozostał do chwili obecnej. W III niedzielę miesiąca (od października do maja) gromadzimy się na Mszy św. w intencji Stowarzyszenia i Darczyńców. Podopieczni przygotowywani są do I komunii św., bierzmowania, mają też możliwość osobnej spowiedzi w rozmównicach klasztornych, niektórzy uczestniczą w liturgii ołtarza z grupą ministrantów. Po Mszy św. spotkania nasze odbywają się dla całej grupy w sali parafialnej, gdzie składamy życzenia podopiecznym i uczestniczymy w krótkim spotkaniu, poczym dzielimy się na dwie grupy. Rodzice mają swoje spotkanie na którym omawiają sprawy bieżące, mają czas na dzielenie się swymi troskami, wspomnieniami, radościami, mogą wspólnie porozmawiać. Zarząd Stowarzyszenia zdaje relacje z zebrań, są wspólnie ustalane zadania, propozycje zajęć, planowanych spotkań. Rodzice mogą zapoznać się ze sprawami dotyczącymi ich niepełnosprawnych dzieci. Podopieczni w tym czasie mają zajęcia pod nadzorem wolontariuszy – przyjaciół, którzy przygotowują spotkanie. Klerycy prowadzą katechezę dostosowaną do poziomu umysłowego podopiecznych. Są zajęcia z logopedą. Na spotkania przybywają goście, którzy pragną swój czas poświęcić osobom niepełnosprawnym. Dzieci i młodzież spędzają miło czas na zabawie, nauce, zajęciach manualnych, wokalno – muzycznych, jest też przerwa w zajęciach na ciastko i herbatę.

Obecnie Stowarzyszenie "Nadzieja" skupia 48 osób podopiecznych ze schorzeniami: dziecięce porażenie mózgowe, zespół Downa, autyzm, zespół Vesta i innymi upośledzeniami intelektualnymi. Stowarzyszenie zapewnia coroczne grupowe wyjazdy na dwutygodniowe turnusy rehabilitacyjne, których koszty pokrywa Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, rodzice i w miarę potrzeb Stowarzyszenie. Organizujemy spotkania okolicznościowe, ogniska, kilkudniowe wyjazdy integracyjne. Podopieczni zapraszani są do okolicznych szkół na zabawę noworoczną. W naszym środowisku doświadczamy wiele dobrego serca i zrozumienia od miejscowego społeczeństwa. Organizowane są akcje charytatywne, które stały się już tradycją – Koncert kolęd dla Nadziei, Tuchowska Majówka dla Matki ”, akcje w szkołach i parafii.

Dobro czynione owocuje i przynosi efekty na różnych płaszczyznach naszej działalności skierowanej w stronę podopiecznych.

W działalność Stowarzyszenia angażują się wolontariusze – uczniowie szkół gimnazjalnych i studenci. Działa aktywnie grupa kleryków WSD Redemptorystów. Podopieczni i ich rodzice mogą zawsze liczyć na pomoc duchową Ojców Redemptorystów. Wiadomości z naszej działalności na bieżąco podajemy w biuletynie sanktuaryjno – parafialnym Chorągiew Maryi. Dzielimy się też naszymi problemami z mieszkańcami Tuchowa i okolic na łamach Tuchowskich Wieści.

Przyszłościowymi planami Stowarzyszenia jest budowa ośrodka opiekuńczo – rehabilitacyjnego dla podopiecznych. Stowarzyszenie posiada na ten cel działkę ogrodzoną z potrzebnymi mediami. Jest już na ukończeniu projekt budynku. Obecnie działka wykorzystywana jest jako plac zabaw( huśtawki, piaskownica itp.), spotkań przy ognisku. Jest możliwość do gry w piłkę, ćwiczeń ruchowych, prac na świeżym powietrzu przy pielęgnacji działki (sadzenie drzewek, koszenie trawy). Na części działki został wybudowany mały drewniany domek letniskowy, w którym odbywają się spotkania od maja do października. Podopieczni i rodzice spędzają tu miło czas przy herbacie, kawie, mogą poprawić swoją kondycję ćwicząc na sprzęcie, mogą wykazać się umiejętnościami manualnymi itp. Rodzice mogą odpocząć, poczytać fachową lekturę, porozmawiać z sobą i zaproszonymi gośćmi. Spotkania grupowe odbywają się tutaj wg. ustalonych terminów, natomiast spotkania stałe dla chętnej mniejszej grupy w każdy czwartek tygodnia, w miarę potrzeb częściej. Rodzice i dzieci mogą w dowolnym czasie odpocząć także indywidualnie.

Realizacja założeń statutowych może być możliwa dzięki otwartemu sercu Darczyńców, którzy rozumiejąc problemy osób niepełnosprawnych śpieszą z różnego rodzaju pomocą.

Jesteśmy wdzięczni za każdy gest dobroci.

Możesz nas wesprzeć

Dziękujemy Państwu za różnorodną pomoc: modlitwę, pamięć, empatię, wsparcie finansowe bieżącej oraz przyszłościowej działalności stowarzyszenia.

Podaruj nam 1,5% podatku

Możliwość wsparcia działalności Stowarzyszenia „Nadzieja” przez wpłaty 1,5 % podatku dochodowego.

Przelew tradycyjny

  • Bank: PKO BP oddział Tuchów
  • Numer konta: 56 1020 4955 0000 7102 0055 5235
  • Adres: ul. Wysoka 1, 33-170 Tuchów
  • Odbiorca: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Nadzieja
  • Tytuł: darowizna na cele statutowe fundacji

Prosimy o pomoc w budowie Domu „Nadziei”

  • Bank: BS w Bieczu
  • Numer konta: 66 8627 0001 2023 9004 0849 0001
  • Tytułem: Na budowę ośrodka

Weź udział w naszych zbiórkach

Organizujemy cykliczne zbiórki.